Γενική και Δυναμική Μετεωρολογία

Περιγραφή

Μέθοδοι αριθμητικής ανάλυσης για την κατασκευή χαρτών καιρού. Ισοβαρικές επιφάνειες. Αέριες μάζες, επιφάνειες ασυνέχειας, θερμά και ψυχρά μέτωπα, βαρομετρικά χαμηλά, βαρομετρικά υψηλά. Στοιχεία γενικής κυκλοφορίας της ατμόσφαιρας.
Οι εξισώσεις κίνησης στην ατμόσφαιρα. Άνεμοι: γεωστροφικός, βαροβαθμίδας, κυκλοστροφικός και θερμικός (εφαρμογές).
Η εξίσωση της συνέχειας. Η εξίσωση της βαρομετρικής τάσης. Το θεώρημα της κυκλοφορίας. Το θεώρημα του στροβιλισμού. Απόλυτος και σχετικός στροβιλισμός. Δυναμικός στροβιλισμός.
Το θεώρημα της απόκλισης (εφαρμογές). Ιδεατά και αριθμητικά μοντέλα τροποποίησης του καιρού.
Ερευνητικά και επιχειρησιακά προγράμματα τροποποίησης του καιρού.

Υπεύθυνοι Διδάσκοντες

Συγγράματα: 
Μαθήματα Γενικής Μετεωρολογίας των Τ. Μακρογιάννη, Χ. Σασχαμάνογλου.
Σημειώσεις Γενικής και Δυναμικής Μετεωρολογίας του διδάσκοντα.
Εξάμηνο: 
Διδακτικές Μονάδες: 
3
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 
5.0
Ώρες: 
3ώρες
Κωδικός: 
1062
Τύπος Μαθήματος: 
X