Γεωμετρική Θεωρία Ελέγχου

Υπεύθυνοι Διδάσκοντες

Συγγράματα: 
A. Isidori, Nonlinear Control Systems
H. Khalil, Nonlinear Systems
S. Sastry, Nonlinear Systems
V. Jurdjevic, Geometric Control Theory
Εξάμηνο: 
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 
10.0
Κωδικός: 
Β5
X