Γραμμική Γεωμετρία Ι

Περιγραφή

Πολυδιάστατοι ομοπαραλληλικοί σημειακοί χώροι. Ομοπαραλληλικοί υπόχωροι. Παραστάσεις ομοπαραλληλικών υποχώρων. Ομοπαραλληλικές απεικονίσεις.

Υπεύθυνοι Διδάσκοντες

Συγγράματα: 
Αναλυτική Γεωμετρία του Ν. Στεφανίδη.
Εξάμηνο: 
Διδακτικές Μονάδες: 
3
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 
5.5
Ώρες: 
3ώρες
Κωδικός: 
0331
Τύπος Μαθήματος: 
X