Διαδικτυακή ευφυΐα με χρήση σημασιολογικών τεχνολογιών Προσέγγιση μέσα από δειγματοληψία

Επιβλέποντες: 
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Δευτέρα, 8 Ιούλιος, 2013
Τύπος Εργασίας: 
X