Διαχείρηση Γνώσης στο Διαδίκτυο

Περιγραφή

Μαθηματική Λογική και Σημασιολογικό Web. Οντολογίες, Συλλογισμοί και Σημασιολογική Επεξεργασία στο Web. Linked Data, Εφαρμογές του Σημασιολογικού Web, Ασφάλεια και Aξιοπιστία. Μελλοντικό Διαδίκτυο.

Εξάμηνο: 
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 
10.0
Κωδικός: 
ΕτΔ.11
X