Δικτυα Ζωης και Γεω-οικολογικα Συστηματα

Περιγραφή

Ανάλυση Γεωλογικών, Μετεωρολογικών και Κλιματικών δεδομένων, Βιο-ιατρικές και Χημικές Oντολογίες, , Στατιστική Ανάλυση βιολογικών Δεδομένων, Γενετικά και Πρωτεϊνικά Δίκτυα, Στοιχειομετρικά Δίκτυα, Αυτοκαταλυτικες Αντιδρασεις, Χημικη Αυτο-οργάνωση, Μεταβολικα Δίκτυα, Δίκτυα Επικοινωνίας στον οργανισμό, Φαινοτυπικα Δίκτυα, Mέθοδοι μελέτης της λειτουργικής συνδεσιμότητας του εγκεφάλου, Δικτυα Εγκεφαλικης Λειτουργιας (Connectomics). Γεωσυστήματα, Ατμοσφαιρικα Συστηματα και Οικοσυστηματα, η Γη και η Ατμόσφαιρα ως Σύστημα Συστημάτων, Γεωσφαιρα-Ατμοσφαιρα-Βιοσφαιρα- Nοόσφαιρα, Γεωποικιλότητα, Βιοποικιλότητα και ουδετερότητα (neutral biodiversity theory), δίκτυα αλληλεπίδρασης πληθυσμών ( τροφικά πλέγματα, ανταγωνισμός, παρασιτισμός, συνεργασία), τοπία και αλληλεπιδράσεις μονάδων τοπίου (προστατευόμενες περιοχές, διασπορά, συνδεσιμότητα και κίνηση στο τοπίο). Το Διαδίκτυο και ο Νους ως Οικοσυστηματα.

Εξάμηνο: 
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 
10.0
Κωδικός: 
Δ.05
X