Ειδικά Θέματα Δικτύων Γνώσης και Σημασιολογικού Ιστού

Εξάμηνο: 
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 
10.0
Ώρες: 
4ώρες
Κωδικός: 
Δ.07
X