Εισαγωγή στην Επιστήμη του Διαδικτύου

Περιγραφή

Από τις Υπερσυνδέσεις στις Ιστοσελίδες και το Σημασιολογικό Web, Επιστημολογία και Διδακτική του Web, Μεθοδολογία και Πρακτική της Έρευνας, Διαχείριση Έρ-γων, Oικονομία και Επιχειρηματικότητα στο Web. Ιδιωτικότητα, Αξιοπιστία και Ασφάλεια στο Web. Νομικά Ζητήματα στο Web. Συμπεριφορά Χρηστών του Web.

Εξάμηνο: 
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 
10.0
Κωδικός: 
ΕτΔ.01
X