Εναρξη Μαθημάτων Λογισμός ΙΙ - Τμήμα Β, Τετάρτη 29/2/2012

Τα μαθήματα του Τμήματος Β ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΙ (διδάσκων Κ. Δασκαλογιάννης) θα αρχίσουν την Τετάρτη 29/2/2012 σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Τύπος Ανακοίνωσης: 
X