Εξεταστικές Περίοδοι

Οι εξεταστικές περίοδοι είναι τρεις: του Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου (χειμερινή), του Ιουνίου (εαρινή) και του Σεπτεμβρίου (επαναληπτική).  Για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 προγραμματίστηκαναπό 22-1-2018 έως και 9-2-2018, από 4-6-2018 έως και 22-6-2018 και από 3-9-2018 έως και 21-9-2018 (αντίστοιχα).  Επισημαίνεται επίσης ότι το εργαστηριακό μάθημα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Η/Υ (F Η C) εξετάζεται με τρόπο που προσδιορίζεται στους επί μέρους κανονισμούς λειτουργίας του. Το πρόγραμμα των εξεταστικών αναρτάται στον σύνδεσμο http://www.math.auth.gr/el/studies/undergraduate/exams

X