Ευθειακή Γεωμετρία

Περιγραφή

1. Συντεταγμένες του Plücker. Η επιφάνεια του Klein στον 5-διάστατο προβολικό χώρο. 2. Ευθειογενείς επιφάνειες. Στρεβλότητα και γραμμή σύσφιγξης. Θεώρημα του Βonnet. Εξισώσεις των παραγώγων. Πλήρες σύστημα αναλλοιώτων. Ισομετρία κατά Minding. Κλειστές ευθειογενείς επιφάνειες. Μεταπτυχιακές Σπουδές 3. Σμήνη ευθειών. Συνοδεύον τρίακμο και συνθήκες ολοκληρωσιμότητας. Εστιακές επιφάνειες. Καμπυλότητα και μέση καμπυλότητα ενός σμήνους. Μέση επιφάνεια και μέση περιβάλλουσα. Ειδικές ευθειογενείς επιφάνειες ενός σμήνους. Ολοκληρωτικοί τύποι. 4. Συμπλέγματα ευθειών. Συνοδεύον τρίακμο και αναλλοίωτοι. Ευθειογενείς επιφάνειες και καμπύλες ενός συμπλέγματος. Γραμμικά και τετραγωνικά συμπλέγματα.

Υπεύθυνοι Διδάσκοντες

Εξάμηνο: 
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 
10.0
Κωδικός: 
Γ3, 0666
X