Θέση αναπληρωτή καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Θεωρία Ελέγχου και Δυναμικά Συστήματα"

Γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία Ελέγχου και Δυναμικά Συστήματα».
Βαθμίδα: Αναπληρωτή Καθηγητής πρώτης βαθμίδας (εξέλιξη κ. Ν. Κάππου, επίκουρου καθηγητή)

Τύπος Ανακοίνωσης: 
Τομέας: 
Τομέας Γεωμετρίας
X