Θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: "Μαθηματική Φυσική"

Γνωστικό Αντικείμενο: "Μαθηματική Φυσική""
Βαθμίδα: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας (εξέλιξη κ. Κ. Δασκαλογιάννη, αναπληρωτή καθηγητή)

Τύπος Ανακοίνωσης: 
Τομέας: 
Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης
X