Θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: "Στατιστική και πιθανότητες με έμφαση στους Πειραματικούς Σχεδιασμούς, Μοντέλα Παλινδρόμησης"

Γνωστικό Αντικείμενο: "Στατιστική και πιθανότητες με έμφαση στους Πειραματικούς Σχεδιασμούς, Μοντέλα Παλινδρόμησης"
Βαθμίδα: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας (εξέλιξη κ. Ν. Φαρμάκη, αναπληρωτή καθηγητή)

Τύπος Ανακοίνωσης: 
Τομέας: 
Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας
X