Θεωρία Βέλτιστου Ελέγχου

Περιγραφή

Το πρόβλημα του βέλτιστου ελέγχου. Βασικές μαθηματικές έννοιες από το λογισμό μεταβολών. Ακρότατα συναρτησιακών. Εξίσωση Euler-Lagrance. Ακρότατα συναρτησιακών με περιορισμούς. Βέλτιστος έλεγχος αιτιοκρατικών συστημάτων με ή και χωρίς φραγμό στο διάνυσμα ελέγχου. Αρχή ελαχίστου του Pontryagin. Το πρόβλημα γραμμικής τετραγωνικής ρύθμισης (LQ) και παρακολούθησης. Εξισώσεις Riccati. Πρόβλημα ελαχίστου χρόνου. Θεωρία Hamilton-Jacobi-Bellman. Δυναμικός προγραμματισμός. Το πρόβλημα της γραμμικής τετραγωνικής Gaussian βελτιστοποίησης (LQG). Εφαρμογές στο MATLAB. Το μάθημα δεν θα διδαχθεί το ακαδημαϊκό έτος 2012-13.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

  1. Burl J.B. (1998). Linear Optimal Control: H2 and Hinf Methods. Addison-Wesley.
  2. Lewis F.L. (1995). Optimal Control. 2nd edition. John Wi¬ley and Sons; New York.
  3. Donald E. Kirk (1970), Optimal Control Theory : An Introduction, Prentice Hall.
  4. D. S. Naidu, (2003), Optimal Control Systems, CRC Press.
  5. A. Shina, 2007, Linear systems : optimal and robust control, CRC Press
  6. V.M. Tikhomirov, 1999, Ιστορίες για μέγιστα και ελάχιστα, Εκδόσεις Κάτοπτρο.
  7. Καραμπετάκης Ν., (2009), Βέλτιστος Έλεγχος Συστημάτων, Εκδόσεις Ζήτη.
  8. Κυβεντίδης Θ., (1994). Λογισμός μεταβολών, Εκδόσεις Ζήτη.
Εξάμηνο: 
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 
10.0
Κωδικός: 
Β8, ΣΜ10
X