Θεωρία Μέτρου

Περιγραφή

Το μέτρο Lebesgue στην πραγματική ευθεία. Μετρήσιμες συναρτήσεις. Το ολοκλήρωμα Lebesgue. Θεώρημα μονότονης και κυριαρχούμενης σύγκλισης. Σύγκριση ολοκληρωμάτων Riemann και Lebesgue. To θεμελιώδες θεώρημα τού Λογισμού για το ολοκλήρωμα Lebesgue. Aφηρημένη θεωρία μέτρου. Προσημασμένα και μιγαδικά μέτρα. Μέτρα γινόμενα, θεώρημα Fubini.

Υπεύθυνοι Διδάσκοντες

Συγγράματα: 
Πραγματική Ανάλυση του Π. Ξενικάκη.
Aρχές Μαθηματικής Ανάλυσης του W. Rudin
Εξάμηνο: 
Διδακτικές Μονάδες: 
3
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 
5.5
Ώρες: 
3ώρες
Κωδικός: 
0231
Τύπος Μαθήματος: 
X