Θεωρία Πολυμεταβλητών Συστημάτων

Περιγραφή

Διανυσματικοί χώροι ρητών συναρτήσεων και πινάκων. Πολυωνυμικά μοντέλα γραμ¬μικών πολυμεταβλητών συστημάτων. Δομή των πόλων και μηδενικών στο άπει¬ρο ενός ρητού πίνακα. Δυναμική πολυωνυμικών μοντέλων. Ω-ευσταθείς ρητές συναρτήσεις και πίνακες. Ευστάθεια κλειστών συστημάτων και σταθερο¬ποιησιμό-τητα. Αλγεβρικά προβλήματα σχεδίασης συστημάτων.

Υπεύθυνοι Διδάσκοντες

Εξάμηνο: 
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 
10.0
Κωδικός: 
Β9, 0843
X