Θεωρητική Αστροφυσική και Κοσμολογία

Περιγραφή

Αρχές Αστροφυσικής – Εξέλιξη Αστέρων – Τελικά Στάδια Αστρικής Εξέλιξης – Αστρικά Πτώματα και Παρατηρήσεις – Αρχές Κοσμολογίας – Η Βαρύτητα ως γεωμετρικό και φυσικό φαινόμενο – Γαλαξίες- Παρατηρήσεις κοσμολογικής σημασίας – Νευτώνεια Κοσμολογία – Σχετικιστική Κοσμολογία – Σύγχρονα Κοσμολογικά Προβλήματα.

Συγγράματα: 
Εισαγωγή στη γενική θεωρία της σχετικότητας του Ν.Κ. Σπύρου.
Αρχές αστρικής εξέλιξης του Ν.Κ. Σπύρου.
Εξάμηνο: 
Διδακτικές Μονάδες: 
3
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 
5.0
Ώρες: 
3ώρες
Κωδικός: 
1068
Τύπος Μαθήματος: 
X