Ιστορία των Μαθηματικών

Περιγραφή

Tο μάθημα αφορά την εξέλιξη των Μαθηματικών από την αρχαιότητα έως και τον 19ο αιώνα με ιδιαίτερη έμφαση στην εξέλιξη της Άλγεβρας. Στη προσπάθεια αυτή θα καλυφθούν οι επόμενες ενότητες: Aιγυπτιακά και Bαβυλωνιακά μαθηματικά, τα περίφημα προβλήματα των αρχαίων Eλληνικών μαθηματικών, τα «Στοιχεία» του Eυκλείδη, ο ρόλος του “5ου αιτήματος” του Ευκλείδη στην Ευκλείδια Γεωμετρία, η σύνδεση με την “ανακάλυψη” της Υπερβολικής Γεωμετρίας τον 19ο αιώνα και την αξιωματική θεμελίωση των Γεωμετριών από τον Hilbert, επιλογή από το έργο του Αρχιμήδη για το ολοκλήρωμα με ανάλυση της “Μεθόδου” του, στοιχεία από την Ιστορία της Θεωρίας Αριθμών, τα Μαθηματικά στο Ισλάμ και τα μαθηματικά της Aναγέννησης: η λύση της τριτοβάθμιας και τεταρτοβάθμιaς πολυωνυμικής εξίσωσης, απαρχές του Απειροστικού Λογισμού, Newton και Leibniz, η εύρεση των τετραδικών αριθμών του Χάμιλτον, και η μη επιλυσιμότητα της πολυωνυμικής εξίσωσης 5ου βαθμού, η μετάβαση από την άλγεβρα της πρακτικής αριθμητικής στην αφηρημένη άλγεβρα με τους Gauss και Galois, ειδική μνεία στην E. Noether.

Υπεύθυνοι Διδάσκοντες

Συγγράματα: 
Ιστορία των Μαθηματικών του V. Katz.
Συνοπτική Ιστορία των Μαθηματικών του D. Struik
Ιστορία των Μαθηματικών των C. Boyer, U. Merzbach.
Εξάμηνο: 
Διδακτικές Μονάδες: 
3
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 
5.0
Ώρες: 
3ώρες
Κωδικός: 
0962
Τύπος Μαθήματος: 
X