Ιωάννης Αναγνωστόπουλος Εξωτερικός, Επίκ. Καθηγ.

Τμήμα Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
X