Κλασική Διαφορική Γεωμετρία ΙΙ

Περιγραφή

Στοιχεία διαφορικών μορφών – Η μέθοδος του κινουμένου τριάκμου (Θεμελιώδεις εξισώσεις της θεωρίας επιφανειών. Αναλλοίωτες μορφές. Σφαιρική απεικόνιση. Το τρίακμο Darboux. Κάθετη καμπυλότητα, γεωδαισιακή καμπυλότητα, γεωδαισιακή στρέψη. Πρωτεύουσες καμπυλότητες) – Εσωτερική Γεωμετρία των επιφανειών.

Υπεύθυνοι Διδάσκοντες

Συγγράματα: 
Εισαγωγή στην Κλασική Διαφορική Γεωμετρία του Σ. Σταματάκη.
Διαφορική Γεωμετρία, Τόμος Ι του Ν. Στεφανίδη
Εξάμηνο: 
Διδακτικές Μονάδες: 
3
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 
5.5
Ώρες: 
3ώρες
Κωδικός: 
0332
Τύπος Μαθήματος: 
X