Κλασσική Διαφορική Γεωμετρία Ι

Περιγραφή

Θεωρία καµπύλων : Έννοια της καµπύλης. Συνοδεύον τρίακµο. Τύποι Frenet. Θεµελιώδες θεώρηµα της θεωρίας καµπύλων. Εγγύτατη σφαίρα και εγγύτατος κύκλος. Ειδικές καµπύλες. Επίπεδες καµπύλες. Θεωρία επιφανειών : Έννοια της επιφάνειας. Επιφανειακές καµπύλες. Πρώτη και δεύτερη θεµελιώδης µορφή. Ασυµπτωτικές γραµµές. Σύµβολα Christoffel. Εξισώσεις του Gauss. Θεώρηµα Egregium του Gauss. Θεµελιώδες θεώρηµα της θεωρίας επιφανειών

Συγγράματα: 
Εισαγωγή στην Κλασική Διαφορική Γεωμετρία του Σ. Σταματάκη.
Διαφορική Γεωμετρία, Τόμος Ι του Ν. Στεφανίδη
Στοιχειώδης Διαφορική Γεωμετρία του A. Pressley
Στοιχειώδης Διαφορική Γεωμετρία του B. O'Neill
Εξάμηνο: 
Διδακτικές Μονάδες: 
4
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 
7.0
Ώρες: 
5ώρες
Κωδικός: 
0303
Τύπος Μαθήματος: 
X