Λογισμός ΙΙ

Περιγραφή

Ορισμός ολοκληρώματος Riemann, άνω και κάτω αθροίσματα. Ολοκληρώσιμες συναρτήσεις. Ιδιότητες ολοκληρώματος. Θεμελιώδη Θεωρήματα του Ολοκληρωτικού Λογισμού. Αριθμητική ολοκλήρωση, μέθοδοι τραπεζίου και Simpson. Το αόριστο ολοκλήρωμα. Στοιχειώδεις μέθοδοι ολοκλήρωσης. Εφαρμογές. Μη γνήσια ολοκληρώματα. Σειρές Taylor και δυναμοσειρές, διάστημα σύγκλισης, κριτήρια σύγκλισης. Παραγώγιση και ολοκλήρωση δυναμοσειρών.

Υπεύθυνοι Διδάσκοντες

Συγγράματα: 
Ολοκληρωτικός Λογισμός Ι των Ν. Οικονομίδη, Χ. Καρυοφύλλη.
Απειροστικός Λογισμός ΙΙ του Σ. Ντούγια.
Ολοκληρωτικός Λογισμός Συναρτήσεων Mιας Πραγματικής Μεταβλητής του Θ. Κυβεντίδη.
Εξάμηνο: 
Διδακτικές Μονάδες: 
4
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 
7.0
Ώρες: 
5ώρες
Κωδικός: 
0202
Τύπος Μαθήματος: 
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: 
X