Μάθημα από άλλο τμήμα του Α.Π.Θ.

Εξάμηνο: 
Διδακτικές Μονάδες: 
3
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 
5.0
Ώρες: 
3ώρες
Κωδικός: 
1000
Τύπος Μαθήματος: 
X