Μάθημα από άλλο τμήμα του Α.Π.Θ.

Εξάμηνο: 
Διδακτικές Μονάδες: 
3
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 
5.0
Κωδικός: 
1003
X