Μαθηματικά και Στατιστική - Τμήμα Βιολογίας

Περιγραφή

Γνωστικοί: Εφαρμογή μαθηματικών και στατιστικών τεχνικών στην επίλυση προβλημάτων της Περιβαλλοντικής Βιολογίας και την κατανόηση των μηχανισμών των Oικολογικών φαινομένων.

Δεξιότητες: Αναλυτική προσέγγιση προβλήματος, αφαιρετική ικανότητα, ικανότητα προς γενίκευση.

Διδακτικές Μονάδες: 
4
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 
5.0
Ώρες: 
4ώρες
Κωδικός: 
O.ΠΒ.5.17
X