Μαθηματικά Λογισμικά και Γλώσσες Αναπαράστασης Γνώσης

Περιγραφή

1) Eισαγωγή στη χρήση Λογισμικών προσομοίωσης και διερεύνησης Μαθηματικών Προβλημάτων κατάλληλων και για παρουσιάσεις σε μαθητές δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως τα Skechpad, Cabri Geometri II για την Γεωμετρία του Επιπέδου, Cabri Geometri 3D για την Γεωμετρία του Χώρου, Geogebra για Γεωμετρία και Αναλυτική Γεωμετρία, Functionprobe για μελέτη συναρτήσεων. Εισαγωγή στην χρήση των Πακέτων Mathematica και Maple που καλύπτουν ευρύτατο φάσμα Μαθηματικών Εφαρμογών. 2) Γλώσσες Σήμανσης-Μορφοποίησης Μαθηματικών Κείμενων (XML-MathML), Μαθηματικά Λογισμικά στο Διαδίκτυο, Γλώσσες Οντολογιών (Ontology Web Language - OWL) και εφαρμογές στον Σημασιολογικό Ιστό, Συλλογιστική στις Περιγραφικές Λογικές και Κανόνες στο Σημασιολογικό Ιστό. Παραδείγματα συλλογιστικής με χρήση της γλώσσας Oντολογιών OWL-DL (Ontology Web Language Description Logic), Σημασιολογική Αναπαράσταση Μαθηματικής Γνώσης (Open Math Document Ontology), Μέθοδοι Ανακάλυψης Γνώσης στο Σημασιολογικό Ιστό. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Όσοι έχετε φορητό υπολογιστή μπορείτε να τον έχετε μαζί σας ώστε να είσαστε σε θέση κάποιες από τις διδασκόμενες δυνατότητες να τις εκτελείτε άμεσα. Λόγω έλλειψης πριζών, καλό είναι ο υπολογιστής σας να είναι φορτισμένος. Όσοι δεν έχετε, θα πρέπει να εξασκηθείτε μόνοι σας αργότερα είτε στο σπίτι είτε στο εργαστήριο του Τμήματος. Για περισσότερες πληροφορίες στο πρώτο μέρος του Μαθήματος επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://users.auth.gr/cmoi

Υπεύθυνοι Διδάσκοντες

Εξάμηνο: 
Διδακτικές Μονάδες: 
3
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 
5.0
Ώρες: 
3ώρες
Κωδικός: 
0966
Τύπος Μαθήματος: 
X