Μαθηματικές Μέθοδοι στην Επιχειρησιακή Έρευνα

Περιγραφή

Μαρκοβιανές Αλυσίδες. Μαρκοβιανές Διαδικασίες. Poisson Διαδικασίες. Στοιχειώδεις ουρές. Θεωρία ανανέωσης.

Υπεύθυνοι Διδάσκοντες

Συγγράματα: 
Στοχαστικές Μέθοδοι στις Επιχειρησιακές Έρευνες του Π.-Χ. Γ. Βασιλείου.
Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα Θεωρία και Ασκήσεις των Δ. Φακίνου, Α. Οικονόμου
Στοχαστικά Μοντέλα στην Επιχειρησιακή Έρευνα του Δ. Φακίνου.
Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα Θεωρία και Ασκήσεις των Δ. Φακίνου, Α. Οικονόμου.
Εξάμηνο: 
Διδακτικές Μονάδες: 
3
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 
5.5
Ώρες: 
3ώρες
Κωδικός: 
0504
Τύπος Μαθήματος: 
X