Μαθηματικός Προγραμματισμός

Περιγραφή

Μαθηματικά μοντέλα και δημιουργία τους. Βασικές έννοιες Γραμμικού Προγραμματισμού. Γραφική επίλυση και γραφική ανάλυση ευαισθησίας του γραμμικού μοντέλου. Η μέθοδος Simplex. Ανάλυση Ευαισθησίας. Ειδικές περιπτώσεις του γραμμικού μοντέλου: το πρόβλημα μεταφοράς, το πρόβλημα εκχώρησης. Αρχές Δυναμικού Προγραμματισμού: προσδιοριστικά μοντέλα.
Για όλα τα θέματα θα αναπτυχθούν εφαρμογές με κατάλληλο λογισμικό.

Συγγράματα: 
Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή ΄Ερευνα, Αλγόριθμοι & Εφαρμογές των Ν. Τσάντα, Π.-Χ. Γ. Βασιλείου.
Γραμμικός Προγραμματισμός Θεωρία και Ασκήσεις των Σ. Κουνιά, Δ. Φακίνου.
Εξάμηνο: 
Διδακτικές Μονάδες: 
3
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 
5.5
Ώρες: 
3ώρες
Κωδικός: 
0501
Τύπος Μαθήματος: 
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: 
X