Μηχανική Συνεχών Μέσων

Περιγραφή

Στοιχεία από τους τανυστές. Κινηματική συνεχών μέσων (μεταβλητές Εuler και Lag-range, τανυστής παραμόρφωσης, πεδία ροής - παραδείγματα). Δυναμική συνεχών μέσων (τανυστής τάσης, τανυστής ελαστικότητας, εξισώσεις κίνησης συνεχούς μέ¬σου σε ιδανικά και Νευτώνεια ρευστά - εφαρμογές).

Συγγράματα: 
Εισαγωγή στη Μηχανική Συνεχών Μέσων των Ι. Χατζηδημητρίου, Γ. Μπόζη
Εξάμηνο: 
Διδακτικές Μονάδες: 
3
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 
5.0
Ώρες: 
3ώρες
Κωδικός: 
1066
Τύπος Μαθήματος: 
X