"Μπεϋζιανοί εκτιμητές παραμέτρων κατανομών ακραίων τιμών"

Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Τρίτη, 23 Απρίλιος, 2013
Τύπος Εργασίας: 
X