ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 16 Ιουλίου 2015

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  Ο Ρ Κ Ω Μ Ο Σ Ι ΑΣ
του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
 
Η ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ του Τμήματος Μαθηματικών θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2015 και ώρα 9.30 π.μ. στην Αίθουσα Τελετών του Α.Π.Θ. (θα πρέπει να βρίσκεστε τουλάχιστον μισή ώρα νωρίτερα στην αίθουσα).
Αιτήσεις υποβάλλετε στη Γραμματεία του Τμήματος αποκλειστικά κατά το διάστημα από 15 έως και 26 Ιουνίου 2015, ανεξάρτητα από την ανακοίνωση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων των μαθημάτων. Σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας από τη Γραμματεία.
 
Δικαιολογητικά:

  • Αίτηση (χορηγείται από τη Γραμματεία)
  • Βεβαίωση από τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος (3ος όροφος ΣΘΕ) ότι ο/η φοιτητής -τρια δεν οφείλει βιβλία στη Βιβλιοθήκη
  • Επιστροφή Βιβλιαρίου Σπουδών για ακύρωση (εφόσον υπάρχει)
  • Επιστροφή Βιβλιαρίου Υγειονομικής Περίθαλψης (εφόσον είχε ζητηθεί κάλυψη από το ΑΠΘ)
  • Επιστροφή Δελτίου Πάσο/Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (εφόσον είχε ο/η φοιτητής -τρια)
  • Επιστροφή της ΕΚΑΑ (εφόσον είχε ο/η φοιτητής -τρια)

 
[Εάν επιθυμείτε το πτυχίο σας να εκδοθεί και σε «πάπυρο», κάνετε κατάθεση 32 € στην Τράπεζα Πειραιώς (αριθμ. λογαριασμού υπέρ ΑΠΘ: 5272-041780-361) και προσκομίζετε το παράβολο της κατάθεσης στην Γραμματεία.]
 
Από τη Γραμματεία
του Τμήματος Μαθηματικών

Τύπος Ανακοίνωσης: 
X