ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ - Ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών

Επισυνάπτεται η προκήρυξη διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ για το χρονικό διάστημα από 01.11.2015 έως 31.08.2017. 

Τύπος Ανακοίνωσης: 
X