Προσαρμογή καμπύλης, Στατιστική Συμπερασματολογία, Επεκτάσεις και Εφαρμογές στην Ανάλυση των Καμπύλων Λειτουργικού Χαρακτηριστικού Δέκτη (ROC)

Συγγραφέας: 
Επιβλέποντες: 
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Τρίτη, 13 Μάιος, 2003
Τύπος Εργασίας: 
X