Σεισμολογία

Περιγραφή

Όργανο αναγραφής των σεισμών. Σεισμικά κύματα και διάδοσή τους στο εσωτερικό της Γης. Σεισμομετρία. Σεισμική δράση της Γης. Αίτια γέννησης των σεισμών. Πρό-γνωση των σεισμών. Μακροσεισμικά αποτελέσματα.

Υπεύθυνοι Διδάσκοντες

Συγγράματα: 
στη Σεισμολογία των Β. Παπαζάχου, Γ. Καρακαΐσης, Π. Χατζηδημητρίου.
Σεισμοί και Μέτρα Προστασίας των Β. Παπαζάχου, Ι. Δρακόπουλου.
Εξάμηνο: 
Διδακτικές Μονάδες: 
3
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 
5.0
Ώρες: 
3ώρες
Κωδικός: 
1063
Τύπος Μαθήματος: 
X