Σεμινάριο ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ.

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε πληροφορίες για το σεμινάριο με στόχο τη πρόληψη και αντιμετώπιση του εκφοβισμού (bullying) και του κυβερνοεκφοβισμού (cyberbullying) στο χώρο του πανεπιστημίου που διοργανώνει το Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης (ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ.)

Τύπος Ανακοίνωσης: 
X