ΣΕΜΙΝΑΡΙO ΑΛΓΕΒΡΑΣ, ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ

Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2015
4:00-5:00 Ιωάννης Σουλδάτος, University of Detroit Mercy

Τίτλος: Περί Μαθηματικής Λογικής

Περίληψη: Η διάλεξη χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος θα οριστούν βασικές έννοιες της Μαθηματικής Λογικής και θα αναφερθούν 2-3 βασικά θεωρήματα, με έμφαση στο Θεώρημα της Μη Πληρότητας του Godel. Στο δεύτερο μέρος η διάλεξη θα επικεντρωθεί σε πιο σύγχρονες εξελίξεις. Η διάλεξη θα είναι κατάλληλη και για φοιτητές χωρίς υπόβαθρο στη Μαθηματική Λογική.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη διάλεξη με κάποιον από τους παρακάτω τρόπους:
1) στην αίθουσα τηλεδιασκέψεων στο ισόγειο του κτιρίου των Σχολών Νομικής και Οικονομικών-Πολιτικών Επιστημών.
Η είσοδος είναι μια μαύρη μεταλλική πόρτα με ένδειξη "ΚΗΔ". Εκεί θα υπάρχει κάμερα και οθόνη και δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων και στον ομιλητή
2) από το εργαστήριο του τμήματος, http://clab.math.auth.gr/, αίθουσα μεταπτυχιακών φοιτητών, όπου και θα προβάλλεται σε μεγάλη οθόνη
3) από προσωπικό υπολογιστή ακολουθώντας τον σύνδεσμο
https://knowledge.udmercy.edu/webapps/bb-collaborate-BBLEARN/launchSessi...
δίνοντας όνομα της επιλογής σας για login και ακολουθώντας τις οδηγίες που θα εμφανιστούν για την εγκατάσταση του blackboard, (υπολογίζεται ότι αυτό θα πάρει περίπου 5-8 λεπτά, και η σύνδεση μπορεί να γίνει οποιαδήποτε ώρα αύριο).

Υπεύθυνοι Σεμιναρίου
Α. Πάπιστας (apapist@math.auth.gr) 9-7955
Χ. Χαραλάμπους (hara@math.auth.gr) 9-7934

X