Στατιστική Ανάλυση του Χάους

Περιγραφή

Δυναμικά συστήματα – Ολοκληρωσιμότης – Ευστάθεια – Χάος – Στατιστικές ιδιότητες – Εργοδικότης – Μίξη – Συστήματα Kolmogorov – Φασματική Θεωρία – Φασματική Ανάλυση Δυναμικών Συστημάτων – Χάος και Στοχαστικές Διαδικασίες – Προβλεψιμότης – Ο Τελεστής του Χρόνου.

Υπεύθυνοι Διδάσκοντες

Εξάμηνο: 
Διδακτικές Μονάδες: 
3
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 
5.0
Ώρες: 
3ώρες
Κωδικός: 
05868
Τύπος Μαθήματος: 
X