Στατιστική Συμπερασματολογία

Ερευνητικά Πεδία

Υπεύθυνοι Διδάσκοντες

Συγγράματα: 
Κολυβά-Μαχαίρα, Φ. & Χατζόπουλος Στ. Α. (2016). Μαθηματική Στατιστική, Έλεγχοι Υποθέσεων. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/1899320117. [320117]
Μαθηματική Στατιστική της Φ. Κολυβά-Μαχαίρα.
Εξάμηνο: 
Διδακτικές Μονάδες: 
3
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 
5.0
Ώρες: 
3ώρες
Κωδικός: 
0569
Τύπος Μαθήματος: 
X