Στοιχεία Συναρτησιακής Ανάλυσης

Περιγραφή

Μετρικοί χώροι, επανάληψη βασικών εννοιών, Θεώρημα Baire. Χώροι με νόρμα, χώροι Banach. Παραδείγματα χώρων με νόρμα και χώρων Banach. Χώροι με εσωτερικό γινόμενο και χώροι Hilbert. Γραμμικοί τελεστές και γραμμικά συναρτησοειδή. Δυικός χώρος. Θεωρήματα Hahn-Banach, Banach-Steinhaus, ανοικτής απεικόνισης και κλειστού γραφήματος.

Υπεύθυνοι Διδάσκοντες

Συγγράματα: 
Στοιχεία Συναρτησιακής Ανάλυσης του Χ. Καρυοφύλλη.
Γενική Τοπολογία και Συναρτησιακή Ανάλυση των Σ. Νεγρεπόντη, Θ. Ζαχαριάδη, Ν. Καλαμίδα, Β. Φαρμάκη
Εξάμηνο: 
Διδακτικές Μονάδες: 
3
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 
5.5
Ώρες: 
3ώρες
Κωδικός: 
0232
Τύπος Μαθήματος: 
X