Στοχαστικές Διαδικασίες

Περιγραφή

Ορισμός της στοχαστικής διαδικασίας. Ταξινόμηση των στοχαστικών διαδικασιών. Ισχυ¬ρή ιδιότητα του Markov. Ταξινόμηση των καταστάσεων των πεπερασμένων Μαρ¬κοβιανών αλυσίδων. Ταξινόμηση των πεπερασμένων Μαρκοβιανών αλυσίδων. Εργοδικές αλυσίδες. Κυκλικές αλυσίδες. Εφαρμογές. Μαρκοβιανές διαδικασίες με διακριτή παράμετρο. Μαρκοβιανές διαδικασίες άλματος. Κλαδωτές διαδικασίες. Στο¬χαστικές διαδικασίες με ανεξάρτητες αυξήσεις. Τυχαίοι περίπατοι.

Υπεύθυνοι Διδάσκοντες

Συγγράματα: 
Στοιχεία Θεωρίας Στοχαστικών Ανελίξεων της Σ. Καλπαζίδου.
Εξάμηνο: 
Διδακτικές Μονάδες: 
3
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 
5.0
Ώρες: 
3ώρες
Κωδικός: 
0563
Τύπος Μαθήματος: 
X