Στοχαστικές Επιχειρησιακές Έρευνες

Περιγραφή

Θεωρία συστημάτων ανανέωσης. Μερικές στοχαστικές διαδικασίες πληθυσμιακών μοντέλων. Μαρκοβιανές διαδικασίες απόφασης. Ημιμαρκοβιανές διαδικασίες.

Υπεύθυνοι Διδάσκοντες

Συγγράματα: 
Ασκήσεις στην Επιχειρησιακή Έρευνα, Τόμος Β΄ των Π.-Χ. Γ. Βασιλείου, Γ. Τσακλίδη, Ν. Τσάντα
Εξάμηνο: 
Διδακτικές Μονάδες: 
3
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 
5.5
Ώρες: 
3ώρες
Κωδικός: 
0535
Τύπος Μαθήματος: 
X