Στοχαστικές Στρατηγικές

Περιγραφή

Στοχαστικά προβλήματα – Στοχαστικά προβλήματα διαδρομής – Στοχαστικά προβλήματα αντικατάστασης και συντήρησης εργαλείων – Το πρόβλημα του βέλτιστου φορτίου – Θεωρία Ανανέωσης – Προβλήματα παραγωγής και αποθήκευσης.

Υπεύθυνοι Διδάσκοντες

Συγγράματα: 
Εφαρμοσμένος Μαθηματικός Προγραμματισμός του Π.-Χ. Γ. Βασιλείου.
Ασκήσεις στην Επιχειρησιακή Έρευνα, Τόμος Β΄ των Π.-Χ. Γ. Βασιλείου, Γ.
Εξάμηνο: 
Διδακτικές Μονάδες: 
3
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 
5.5
Ώρες: 
3ώρες
Κωδικός: 
0506
Τύπος Μαθήματος: 
X