Συμβολή στη μελέτη της μεταβλητότητας του διανύσματος κατάστασης των ομογενών μαρκοβιανής συστημάτων σε διακριτό και συνεχή χρόνο

Επιβλέποντες: 
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Πέμπτη, 3 Ιούλιος, 2003
Τύπος Εργασίας: 
X