Υπερβολική Ανάλυση και Γεωμετρία

Περιγραφή

Μετασχηματισμοί Mobius, βασικά μοντέλα τς υπερβολικής γεωμετρίας, ισομετρίες, αποστάσεις με χρήση υπερβολικής μετρικής, σύγκριση με την Ευκλείδεια γεωμετρία, ομάδες ισομετριών, θεμελιώδη χωρία, σύνολο οριακών σημείων, υπερβολικές επιφάνειες, εκτιμήσεις του πυρήνα της θερμότητας.

Υπεύθυνοι Διδάσκοντες

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

  1. Davies E.B. and N. Mandouvalos (1988). Heat Kernel Bounds on Hyperbolic Space and Kleinian Groups. Proc. London Math. Soc. 57 (No 3): 182-208
Εξάμηνο: 
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 
10.0
Κωδικός: 
B12, 0648
X