“Εφαρμογές της Θεωρίας Παιγνίων στη Διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας"

Συγγραφέας: 
Επιβλέποντες: 
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Τρίτη, 18 Δεκέμβριος, 2012
Τύπος Εργασίας: 
X