Γραμμική Άλγεβρα

Περιγραφή

Πίνακες. Ορίζουσες. Συστήματα γραμμικών εξισώσεων. Διανυσματικοί χώροι. Διανυσματικοί χώροι πεπερασμένης διάστασης. Γραμμικές απεικονίσεις στην πεπερασμένη διάσταση. Σχέση γραμμικής συνάρτησης και πίνακα.  Ιδιοτιμές. Ιδιοδιανύσματα. Ευκλείδειοι και Ερμητιανοί χώροι.

 

Συγγράματα: 
Γραμμική Άλγεβρα των Θ. Θεοχάρη, Χ. Χαραλάμπους, Χ. Βαβατσούλα.
Γραμμική Άλγεβρα του Ε. Ψωμόπουλου.
ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ, A.O.MORRIS
Εισαγωγή στη Γραμμική Άλγεβρα του Σ. Μποζαπαλίδη.
ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ, ΒΑΡΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΔΕΡΙΖΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΜΑΛΙΑΚΑΣ ΜΗΧΑΛΗΣ, ΜΕΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, ΤΑΛΕΛΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, STRANG GILBERT
Γραμμική Άλγεβρα Γεωργίου Δημήτριος, Κούγιας Ιωάννης, Μεγαρίτης Αθανάσιος
Μια εισαγωγή στη γραμμική άλγεβρα, ΧΑΡΑ ΜΥΡΤΩ ΑΓΑΠΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, ΑΝΕΣΤΗΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ
Εξάμηνο: 
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 
8.0
Ώρες: 
6ώρες
Κωδικός: 
0108
Τύπος Μαθήματος: 
X