Τομέας Επιστήμης Υπολογιστών και Αριθμητικής Ανάλυσης

Ο τομέας Επιστήμης Υπολογιστών και Αριθμητικής Ανάλυσης λειτουργεί από το 1982-3 έως και σήμερα. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και οι δραστηριότητες του τομέα επικεντρώνονται στις εξής γνωστικά αντικείμενα : • Αριθμητική Ανάλυση με εφαρμογές στην επίλυση κανονικών και μερικών διαφορικών εξισώσεων • Θεωρητική Πληροφορική • Θεωρία Αριθμών - Αλγεβρική Γεωμετρία – Κρυπτογραφία • Μαθηματική Θεωρία Συστημάτων και Ελέγχου • Ουράνια Μηχανική Ο τομέας έχει την υπευθυνότητα και την εποπτεία του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Τμήματος και έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του. Στον τομέα έχουν εκπονηθεί έως τώρα 14 ερευνητικά προγράμματα, ενώ μέλη του έχουν συμμετάσχει στην διοργάνωση διεθνών συνεδρίων, workshops και invited sessions σε διεθνή συνέδρια.

X