Αρμονική Ανάλυση

Περιγραφή

Αρμονικές συναρτήσεις στον . Πυρήνες Poisson, αρμονικές επεκτάσεις στον ημίχωρο.Συνέχεια ιδιαζόντων ολοκληρωτικών τελεστών, θεωρία των Calderon-Zygmun.

Υπεύθυνοι Διδάσκοντες

Συγγράματα: 
Μαθήματα Αρμονικής Ανάλυσης του Μ. Μαριά.
Τριγωνομετρικές Σειρές του Α. Sygmund.
Εξάμηνο: 
Διδακτικές Μονάδες: 
3
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 
5.0
Ώρες: 
3ώρες
Κωδικός: 
0266
Τύπος Μαθήματος: 
X