Ειδικές Συναρτήσεις

Περιγραφή

Συναρτήσεις Γάμμα, Βήτα. Λύση Διαφορικών εξισώσεων με σειρές. Υπεργεωμετρικές συναρτήσεις. Ορθογώνια Πολυώνυμα. Κυλινδρικές Συναρτήσεις. Εφαρμογές σε Διαφορικές Εξισώσεις Laplace και Poisson σε τρείς διαστάσεις, λύση προβλημάτων
οριακών συνθηκών

Υπεύθυνοι Διδάσκοντες

Συγγράματα: 
Ηλεκτρονικές Σημειώσεις από την ιστοσελίδα του Κ. Δασκαλογιάννη.
Εξάμηνο: 
Διδακτικές Μονάδες: 
3
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 
5.0
Ώρες: 
3ώρες
Κωδικός: 
0264
Τύπος Μαθήματος: 
X